Новини

КРУГЛИЙ СТІЛ У МІНРЕГІОНІ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДБН ПРО ІНКЛЮЗІВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
29 серпня 2019

29 серпня представники КБУ прийняли участь у круглому столі «Внесення змін до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». Цей ДБН вступив в дію з 01.04.2019 р. та посилює вимоги до будівель з точки зору інклюзивності.

На круглому столі були присутні майже 50 учасників. Серед них заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, директор департаменту містобудування, архітектури та планування територій Сергій Білоус, виконавчий дирек-тор КБУ Олег Ярошенко, національний координатор програми «Безбар’єрна Україна» Ярослав Грибальський, експерт з питань доступності об’єктів інфраструктури для людей с порушенням зору Націо-нальної Асамблеї інвалідів України Євген Свєт, член НСАУ, заступник директора ПАТ «КиївЗНДІЕП» Вадим Куцевич.

Виконавчий директор КБУ Олег Ярошенко озвучив зауваження членів конфедерації до цього важливо-го ДБН. Зокрема, мова йшла про вимогу ДБН збільшення мінімальної ширини сходів з 1,2 м до 1,35 м, заборони використання ліфтів з кабіною шириною 2100 мм і глибиною 1100 мм при ширині дверей 1200 мм, які широко розповсюджені в проектах житлових і громадських будинків і використання яких рекомендоване листом Технічного комітету стандартизації ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри» від 01.03.2019 № 628/ТК на адресу ПАТ «КИЇВЗНДІЕП». Оскільки до недавнього часу саме ці параметри були нормативами, то їх зміна потребує переоснащення підприємств, які їх виготовляють, та докорінну зміну планувальних рішень будинків в цілому. Що може привести до зниження темпів жи-тлового будівництва та зростання цін для кінцевого споживача.

Зважаючи на те, що ДБН В.2.2-40:2018 вже вступив у дію, представники КБУ запропонували компро-місне рішення: відтермінувати введення в дію пункту деяких пунктів цього ДБН, а саме: 6.3.1.1, абзацу 3 пункту 6.3.3.1, пунктів 6.3.3.2, 6.2.4, 7.1.5 та 10.3.

Учасники круглого столу досягли розуміння про необхідність подальшого вдосконалення імператив-них засад ДБН. Головним результатом для будівельного бізнесу стало попередня домовленість між Мінрегіоном, Національної Асамблеї інвалідів України та КБУ знайти правові засади, які би дозволили видати Наказ Мінрегіону про розповсюдження дії ДБН В.2.2-40:2018 лише на об’єкти, по яким Місто-будівні умови і обмеження були отримані після терміну вводу цього ДБН, тобто – після 01.04.2019 р.

Запрошуємо членів КБУ надати пропозиції, які б дозволили прийняти таке рішення, з огляду на наказ Мінрегіону №112 від 17 травня 2019 року.

Долучайтесь до обговорення, надсилайте свої зауваження та пропозиції до 6 вересня на e-mail: svzonishenko@gmail.com, або office@kbu.org.ua.

image_new_gallery_mini image_new_gallery_mini image_new_gallery_mini 

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 04053, м. Київ, Бехтеревський пров., 4
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 51
e-mail: pr@kbu.org.ua