Новини

Конфедерація будівельників України щиро вітає Геннадія Григоровича Фаренюка з ювілейною датою - 70-річчям!
2 листопада 2021, 09:00

Геннадій Фаренюк – директор ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» , доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, лауреат премії імені академіка М.С. Буднікова, академік Академії будівництва України.

Після закінчення у 1974 р. Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Інженер-теплофізик» розпочав трудову діяльність в Державному підприємстві «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», де послідовно працював інженером, старшим інженером, молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником, керівником групи, провідним науковим співробітником, завідувачем лабораторії, завідувачем відділу, директором інституту.

Упродовж 1978 - 1982 років навчався в аспірантурі Московського науково-дослідного інституту будівельної фізики, де на початку 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» за темою «Теплова надійність огороджувальних конструкцій та енергоефективність будинків при новому будівництві та реконструкції».

Геннадій Фаренюк – відомий вчений у галузі будівельної теплофізики та вивчення закономірностей тепломасообміну в будівельних конструкціях, виробах та матеріалах, є засновником наукової школи з питань енергоефективності в будівництві. У наукових роботах досліджує проблеми забезпечення енергоефективності будівель і споруд. Пропагандист передового світового досвіду щодо впровадження енергоефективних технологій та учасник багатьох робочих груп, створених європейськими товариствами з енергоефективності. Голова технічного комітету товариствами стандартизації ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд».

Автор понад 270 наукових праць, у тому числі книг, монографій, патентів України. Розробник понад 50 державних будівельних норм та національних стандартів у галузі енергозбереження, енергоефективності, будівельної фізики, будівельних конструкцій та матеріалів.

Ще раз вітаємо та бажаємо подальшого успіху і нових нагород на своєму шляху!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 04053, м. Київ, Бехтеревський пров., 4
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 51
e-mail: pr@kbu.org.ua