Новини

Віцепрезидент КБУ, керівник представництва КБУ в Харківській області, Голова Ради Асоціації «Регіональне будівництво», Голова Наглядової Ради Публичное Акционерное Общество "Трест Жилстрой-1" Олександр Харченко під час виїзного засідання Ради директорів 8 жовтня у Харкові проінформував присутніх про саморегулювання в будівництві .
4 листопада 2021, 16:10

Першим, на чому наголосив Олександр Харченко - це необхідність створення саморегулюючих організацій у будівництві, адже громадські організації, такі як асоціації, спілки не можуть виконувати всі необхідні функції, які необхідні для регулювання містобудівної діяльності.

Створення таких організацій обумовлене:
- Досягненням необхідного рівня розвитку будівельної галузі;
- Важливістю формування якісної конкуренції і підвищення якості робіт;
- Необхідністю децентралізації шляхом розподілу повноважень між органами державної влади і суб'єктами господарювання.

До прикладу, саморегулювання у будівництві іноземних країн характеризується:
- Створенням регіональних СРО;
- Обов'язковим членством у СРО;
- Делегуванням їм державних повноважень;
- Несення відповідальності за членів СРО перед інвесторами відшкодування збитків і виконання договорів.

Також під час витупу було виділено перешкоди для створення СРО в Україні:
1. Відсутність спеціального законодавства, яке регулює порядок створення СРО у будівництві;
2. Відсутність визначення “саморегулювання” та “саморегулюючі організації”;
3. Практика створення професійних об'єднань в організаційно-правовій формі громадської організації, що не відповідає сутності діяльності СРО.

Запропонований спосіб регулювання створення і діяльності СРО від Олександра Харченко - додання окремого розділу у Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Цілі та задачі СРО:
- Підвищення якості та безпеки товарів, робіт, послуг, що виробляються;
- Зниження рівня громадського регулювання діяльності суб'єктів господарювання у галузі будівництва;
- Підвищення престижу професії учасників будівельного ринку;
- Співпраця організації і оновлення будівельної галузі країни у тому числі участь у процедурах допуску до професії (ліцензування) та виключення професії;
- Забезпечення дотримання будівельниками стандартів професійної діяльності (Кодексу професійної етики будівельників);
- Підвищення професійного рівня будівельників;
- Організація навчання претендентів на право займатись діяльністю зі створення об'єктів;
- Представництво інтересів професії та надання інформації про діяльність СРО будівельників;
- Розвиток міжнародних зв’язків, обмін досвідом з СРО будівельників і державними органами інших країн, які займаються будівельною галуззю;
- Впровадження механізму страхування відповідальності будівельних організацій – членів СРО.

Повноваження СРО:
1. Ліцензування господарської діяльності у будівництві;
2. Професійна атестація виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об'єктів архітектури;
3. Контроль за дотриманням членами СРО вимог стандартів і правил СРО шляхом проведення планових та поза планових перевірок;
4. Розгляд скарг про порушення будівельної організації вимог щодо стандартів і правил СРО.

Членами в регіональних СРО мають бути всі особи певного регіону, які отримали або будуть отримувати ліцензію на будівництво, а членами Національної СРО стануть усі регіональні СРО.

Умови, котрі необхідно включити у чинне законодавство:
- Необхідність потенційних членів підтвердити свою спроможність у надані якісних послуг і виповнення робіт;
- Визначення чіткої процедури прийняття рішень органами СРО;
- Законодавче виконання основ залучення до відповідальності за порушення корпоративних норм;
- Механізм відшкодування збитків, спричинених споживачам внаслідок надання їх членами товарів або виконання робіт (послуг) неналежної якості.

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 04053, м. Київ, Бехтеревський пров., 4
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 51
e-mail: pr@kbu.org.ua