Новини

Конфедерація будівельників України знайомить з основними Змінами до ДБН, що набули чинності з 1 вересня 2022 року
5 жовтня 2022 року, 09:45

Зокрема, йдеться про Зміну №3 ДБН В.2.3-15:2007 “АВТОСТОЯНКИ І ГАРАЖІ ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ”.

Частина 1.

Відтак змінами до ДБН передбачено наступне:

Норми встановлюють основні положення та вимоги до об'ємно-планувальних рішень, а також до інженерного обладнання автостоянок і гаражів, які призначені для постійного та тимчасового зберігання легкових автомобілів та інших мототранспортних засобів (далі автомобілів) з двигунами, що працюють на бензині та дизельному паливі, а також електромобілів.

Допускається розміщувати вбудовані та вбудовано-прибудовані (закритого типу) гаражі у надземні нижні (перший – третій) поверхи, а також підземні гаражі:
- у громадських будинках (за винятком закладів дошкільної та загальної середньої освіти, палатних корпусів закладів охорони здоров’я);
- у житлових будинках (забороняється розміщувати вбудовані та вбудовано-прибудовані гаражі вище першого надземного поверху);
- у виробничих будинках не нижче II ступеня вогнестійкості із категоріями приміщень В, Г і Д по пожежній небезпеці;
- під проїздами, дорогами, площами, газонами та іншими ділянками.

Під час проєктування гаражів за цими нормами цокольні поверхи гаражів слід відносити до надземних, а підвальні – до підземних.

При проєктуванні шляхів евакуації людей з автостоянок, гаражів (крім автоматизованих) кількість людей, які одночасно можуть перебувати на автостоянці, на поверсі гаража слід приймати з розрахунку одна людина на кожне машиномісце.

Проєктування підземних гаражів рампового типу або з похилим міжповерховим перекриттям має здійснюватися з урахуванням можливості їх використання для укриття населення, як споруд подвійного призначення відповідно до вимог ДБН В.2.2-5, ДБН В.1.2-4, ДСТУ 8773.

На автостоянках і в гаражах улаштування під’їздів, підходів, пандусів слід передбачати з урахуванням вимог інклюзії згідно з ДБН В.2.2-40.

На автостоянках, гаражах (паркінгах) повинно бути передбачено не менше ніж 5 % машиномісць від загальної кількості для паркування електромоблів. Такі машиномісця в надземних автостоянках, гаражах (паркінгах) можуть обладнуватися зарядними станціями для електромобілів.

У підземних гаражах (паркінгах) машиномісця для паркування електромобілів дозволяється обладнувати зарядними станціями тільки на першому підземному поверсі.

У гаражах машиномісце або групу машиномісць для зарядки електромобілів необхідно відділяти (з вільним заїздом на таке машиномісце/групу машиномісць/) від суміжних машиномісць звичайного паркування автомобілів протипожежними перегородками з класом вогнестійкості ЕІ 45.

На автостоянках та в гаражах із закріпленими за власниками машиномісцями рекомендується встановлювати зарядні станції для електромобілів режиму зарядки 3 або режиму зарядки 4.

Планування простору біля зарядної станції здійснюється шляхом нанесення відповідної розмітки та повинно враховувати габаритні розміри електромобілів, можливі способи встановлення на зарядку.

На автостоянках та в гаражах рампового типу з місцями для електромобілів повинен бути встановлений знак “Електрозарядні станції.

Для автостоянок та гаражів, призначених для зберігання легкових автомобілів як з електричними двигунами, так і з двигунами внутрішнього згорання, відстані слід визначати виходячи з кількості машиномісць для зберігання легкових автомобілів з двигунами внутрішнього згорання.

Перед в'їздами до автостоянок і гаражів великої місткості для постійного та тимчасового зберігання автомобілів потрібно влаштовувати накопичувальні майданчики, що прибувають на автостоянку чи в гараж в годину “пік“. Місткість таких майданчиків визначається завданням на проєктування, але не може бути меншою ніж: 0,5 % від місткості автостоянки чи гаража для постійного зберігання автомобілів; 1,0 % від місткості автостоянки чи гаража для тимчасового зберігання автомобілів.

Не менше ніж 5% машиномісць від загальної кількості у гаражах та автостоянках слід виділяти для облаштування зарядними пристроями для паркування транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

Висота будівлі автоматизованих гаражів від проїзду для пожежних автомобілів до карниза покрівлі або верху зовнішньої стіни (парапету) не повинна перевищувати – 30 м.

У багатоповерхових надземних і підземних гаражах приміщення пожежнорятувальних підрозділів слід розміщувати лише на першому поверсі будівлі.

Гаражі можуть бути надземними, підземними та комбінованими (надземно-підземними). Гаражі можуть бути окремо розташовані, прибудовані, вбудовані та вбудовано-прибудовані до будівель іншого призначення відповідно до положень 4.3 даного ДБН. Вбудовані та вбудовано-прибудовані гаражі можуть вбудовуватись як в підземну, так і в надземну частину будівель іншого призначення. Поверховість та місткість окремо розташованих, прибудованих, вбудованих та вбудованоприбудованих гаражів визначається завданням на проєктування з урахуванням 6.38; 6.41; 6.45; 6.62 даного ДБН, а також вимог екологічної та пожежної безпеки.

Якщо над вбудованим надземним гаражем розташовані поверхи будівлі іншого призначення з житловими чи робочими приміщеннями, то такий гараж має бути автоматизований, механізований або рамповий закритого типу. Перевагу потрібно надавати механізованим та автоматизованим гаражам.

Висота поверху гаражів (крім механізованих та автоматизованих) не повинна перевищувати 4 м від позначки чистої підлоги до позначки стелі міжповерхового перекриття. Під час встановлення обмеження для заїзду (проїзду) транспорту всередині гаража слід враховувати висоту розміщення системи спринклерного пожежогасіння та системи димовидалення.

У разі використання в гаражах механізованих паркувальних модулів з вертикальним переміщенням автомобілів висота поверхів визначається з урахуванням конструктивних і технічних особливостей цих модулів та не може бути вище ніж 9 м. При цьому обов'язково слід встановлювати автоматичну систему пожежогасіння,яка передбачає можливість зрошування кожного машиномісця ярусу.

Вбудовані, вбудовано-прибудовані та підземні гаражі, над якими одночасно перебувають 50 та більше осіб, повинні відділятися в протипожежний відсік. До протипожежних перешкод такого відсіку встановлюються такі класи вогнестійкості:
- протипожежне перекриття REI 180;
- протипожежна стіна REI 150.

Колони у таких відсіках слід передбачати класом вогнестійкості R 180.

Замість улаштування протипожежного перекриття REI 180 дозволяється вбудований та підземний гараж відділяти технічним поверхом. При цьому до обох перекриттів технічного поверху встановлюється клас вогнестійкості REI 90.

Гаражі, які прибудовані до будинків іншого призначення, повинні бути відокремлені від цих будинків протипожежними стінами 1-го типу, при цьому клас вогнестійкості будівельних конструкцій прибудованого гаража повинен бути не нижчий класу вогнестійкості будівельних конструкцій основної будівлі.

Відстань по вертикалі між верхнім краєм прорізу в’їзних-виїзних воріт вбудованих у будинки гаражів до низу віконних прорізів повинна становити не менше ніж 4 м. У разі, якщо зазначена відстань менша ніж 4 м, то слід здійснювати заповнення таких віконних прорізів протипожежними вікнами 2-го типу або передбачати козирки з класом вогнестійкості не менше ніж ЕІ 60, при цьому ширина козирка повинна забезпечувати відстань від його консольного краю до низу віконного прорізу не менше ніж 4 м.

Покриття гаража, по якому передбачено проїзд пожежно-рятувальної техніки, повинно мати клас вогнестійкості не менше ніж REI 180, у цьому разі колони слід передбачати класом вогнестійкості R 180.

Загальні для всіх поверхів гаража ізольовані рампи повинні розташовуватися біля зовнішньої стіни будинку, мати природне освітлення і відокремлюватися на кожному поверсі від приміщень зберігання автомобілів, миття, ТО і ТР протипожежними перешкодами згідно з вимогами таблиці 2 (у прикріплених слайдах нижче).

В одноповерхових підземних гаражах, а також у багатоповерхових підземних гаражах з виїздом з кожного поверху по окремій самостійній рампі, перед рампами тамбур-шлюз допускається не передбачати.

В ізольованих рампах надземних гаражів замість протипожежних воріт допускається передбачати автоматичні пристрої, які перекривають на поверхах прорізи рампи не менше ніж на половину їхньої висоти (протидимні екрани) з дренчерною завісою над прорізом з боку приміщення зберігання.

Відстані від в'їздів та інших технологічних прорізів гаражів до сусідніх житлових будинків, закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти, інших споруд слід приймати згідно з ДБН Б.2.2-12.

Ширина та радіуси проїзної частини рампи визначаються залежно від ширини найбільшого автомобіля згідно з таблицею 3 (у прикріплених слайдах нижче).

Деталі згодом.

З текстом документа можна ознайомитись за посиланням:/www.minregion.gov.ua

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com