Новини

З 1 вересня 2022 року набув чинності ДБН В.1.2-9:2021 “Основні вимоги до будівель і споруд. БЕЗПЕКА І ДОСТУПНІСТЬ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ”
14.10.2022_14:30

Частина 1.

Відтак передбачається, що дані норми визначають основні положення основної вимоги щодо забезпечення безпеки і доступності при експлуатації будівель і споруд (далі – основна вимога) відповідно до Закону України «Про будівельні норми».

Норми поширюються на будівлі та споруди у цілому та їх частини (конструктивні та інженерні системи) під час проєктування та будівництва, а також встановлюють положення щодо дотримання функціональних параметрів об’єкта під час його експлуатації.

Вимоги даних норм застосовуються при проєктуванні та будівництві разом із іншими будівельними нормами, що встановлюють вимоги до об’єктів: будівель, споруд, їх частин (конструктивних та інженерних систем) залежно від функціонального призначення.

Норми застосовують при встановленні у будівельних нормах обов’язкових вимог до об’єкта нормування у будівництві, а також використовуються при розробленні нормативних документів на конструктивні та інженерні системи.

Розділ даного ДБН “ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ”

Під час проєктування, будівництва, експлуатації та ліквідації будівель і споруд забезпечують безпечне середовище для життя і життєдіяльності людини, додержують нормативи щодо охорони праці згідно з [2, 3].

Основна вимога щодо забезпечення безпеки і доступності при експлуатації стосується унеможливлення та/або зведення до мінімуму можливості виникнення нещасних випадків або ушкоджень людини під час проєктування, будівництва, експлуатації та ліквідації об’єктів, які можуть мати місце внаслідок дії наступних небезпечних факторів:
- ковзання, спотикання, падіння;
- удар, зіткнення;
- опіки;
- ураження електричним струмом;
- ураження вибухом;
- обмежена доступність для маломобільних груп населення;
- несанкціонований доступ сторонніх осіб.

Ця основна вимога щодо безпеки і доступності при експлуатації реалізується на підставі суттєвих характеристик будівельної продукції.

Проєктування конструктивних рішень та інженерних систем об’єкта здійснюється на підставі суттєвих характеристик відповідної будівельної продукції. Суттєвою характеристикою будівельної продукції є та характеристика, яка повʼязана під час використання встановленої будівельної продукції з основною вимогою до будівель і споруд.

Розділ даного ДБН “КРИТЕРІЇ ОСНОВНОЇ ВИМОГИ”

Під час проєктування об’єктів дотримання основної вимоги щодо забезпечення безпеки і доступності при експлуатації здійснюється містобудівними, обʼємно-планувальними та конструктивними рішеннями протягом усього життєвого циклу будівель і споруд.

Ці норми застосовують до об’єктів, що пов'язані з можливістю виникнення небезпечних факторів середовища для здоровʼя та життєдіяльності людини при користуванні будівлями і спорудами (у тому числі для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення).

Обʼєкти проєктують, будують та обладнують так, щоб забезпечити вимоги безпеки для здоров'я і життя людини, попередити ризики отримання травм мешканцями, персоналом та відвідувачами (в тому числі маломобільними групами населення) при пересуванні і виконанні професійних обовʼязків всередині і біля обʼєкту, при вході і виході, а також при користуванні його елементами, інженерним та технологічним обладнанням.

Стани, за яких критерії основної вимоги безпеки і доступності при експлуатації не задовольняються елементами будівель і споруд, є критичними. Вони можуть призвести до травмування людей, значних матеріальних збитків чи інших неприйнятних наслідків.

Критеріями забезпечення основної вимоги безпеки і доступності будівель і споруд під час експлуатації є:
- запобігання ковзання і падіння;
- запобігання удару і зіткнення;
- запобігання опіків;
- запобігання ураження електричним струмом;
- запобігання ураження вибухом;
- забезпечення доступності для маломобільних груп населення;
- запобігання несанкціонованого доступу.

Критерії основної вимоги безпеки і доступності будівель і споруд під час експлуатації конкретизують у будівельних нормах в залежності від особливостей обʼєктів різного призначення.

Розділ даного ДБН “ПОБУДОВА ГРАНИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ КРИТЕРІЇВ ОСНОВНОЇ ВИМОГИ”

Критичні стани стосовно основної вимоги безпеки і доступності при експлуатації будівель і споруд можуть реалізуватися внаслідок таких подій:
Критичний стан ковзання:
- втрата зчеплення при ходінні взутих, а також босих пішоходів та пересуванні інвалідних візків з покриттям підлоги, тротуару або іншої пішохідної зони;
- втрата зчеплення коліс транспортного засобу з покриттям дороги.

Критичний стан падіння:
- падіння пішохода внаслідок ковзання;
- падіння внаслідок зміни в рівні або раптового зниження поверхні для ходіння або пересування;
- падіння внаслідок зачеплення за нерівності підлоги або за іншу перешкоду;
- падіння внаслідок слабкої видимості перешкод;
- падіння через відкриті отвори у стіні або у перекритті.

Критичний стан травмування внаслідок удару і зіткнення:
- травмування внаслідок удару об перешкоду;
- травмування внаслідок зіткнення з іншими людьми;
- травмування внаслідок зіткнення з транспортним засобом або внаслідок дорожньотранспортної пригоди;
- травмування внаслідок зіткнення з крихкими елементами будівлі чи споруди;
- травмування внаслідок падіння або горизонтального переміщення незакріплених елементів будівлі чи споруди.

Критичний стан опіку:
- опік внаслідок контакту людини з гарячими поверхнями будівлі, споруди або обладнання;
- опік внаслідок контакту з гарячими рідинами, переважно водою;
- опік внаслідок надмірного випромінювання тепла нагрівачами, лампами тощо.

Критичний стан ураження електричним струмом:
- ураження блискавкою будівлі, споруди або людей, які знаходяться всередині чи на прилеглій території;
- ураження людей напругою системи електроживлення будівлі чи споруди;
- ураження людей напругою світлофора, освітлення дороги, контактної мережі електротранспорту.

Критичний стан ураження вибухом:
- утворення вибухонебезпечної суміші у повітряному просторі будівлі, споруди або її частини; - іскріння елементів електропроводки будівлі, споруди;
- вибух елементів паливних систем будівлі, споруди;
- вибух резервуарів та трубопроводів вибухонебезпечних газів або рідин;
- викид речовини з системи, що містить газ або рідину під тиском.

Критичний стан недоступності для маломобільних груп населення:
- відсутність можливості самостійного подолання перепадів у рівнях підлоги;
- відсутність можливості подолання недостатньо широких проходів;
- утруднення самостійного обслуговування (у тому числі користування інженерним обладнанням будівлі або споруди).

Критичний стан несанкціонованого доступу до будівлі чи споруди:
- проникнення сторонніх осіб, тварин, комах тощо внаслідок відсутності, недостатньої міцності або надійності огороджувальних та запірних елементів.

З текстом документа можна ознайомитись за посиланням: www.minregion.gov.ua

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com