Новини

Детальніше про новий ДБН В.1.2-9:2021 “Основні вимоги до будівель і споруд. БЕЗПЕКА І ДОСТУПНІСТЬ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ”
14 жовтня 2022 року, 17:30

Частина 2.

Частина 1: www.facebook.com/kbuorgua/posts

Розділ даного ДБН “ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОСНОВНОЇ ВИМОГИ”

Особливості запобігання критичним станам при перевірці критеріїв основної вимоги безпеки і доступності при експлуатації враховуються згідно з пунктами 5.2-5.8 даного ДБН.

Підрозділ даного ДБН “Запобігання ковзання і падіння”

Для запобігання падінню після ковзання передбачаються обмеження слизькості (рельєф покриття, стійкість до ковзання, коефіцієнт зчеплення тощо) для будівельних конструкцій та виробів, що застосовуються для відповідних елементів будівель і споруд (підлоги, тротуари, дороги), які залежать від характеристики поверхонь виробів, а також наявності на поверхні льоду, води чи жиру.

При цьому враховується, що вимоги до слизькості існують тільки для деяких специфічних застосувань.

Для запобігання падінню після спотикання забезпечують гладкі поверхні підлоги в місцях пересування користувачів об'єктів без раптових малих змін у рівні, змін у слизькості та низьких перепон.

Для запобігання падінню через спотикання або зачеплення в умовах слабкої видимості передбачають мінімальне стандартне освітлення, щоб люди могли рухатись безпечно в приміщеннях, в тому числі бігти, у разі небезпеки. Крім того, мають бути запасні виходи з адекватним освітленням, здатним до функціонування навіть у разі відмови електроживлення.

Запобігання падінню внаслідок змін у рівні досягають виконанням відповідних вимог щодо геометрії засобів вертикального переміщення.

Вимоги щодо нахилу, розміру кроку, ширини сходів, огороджень та площадок визначають з врахуванням призначення обʼєкта, а ухил пандусів – виходячи з безпеки та зручності для маломобільних груп населення.

Для запобігання падіння при раптових суттєвих змінах в рівні підлоги чи тротуару передбачають огородження небезпечних ділянок, а для значних отворів – закриття решітками, сітками чи ґратами.

Висоту поручнів, балюстрад, парапетів та інших подібних захисних пристосувань визначають відповідно до глибини можливого падіння.

Встановлюють також мінімальний рівень опору огородження горизонтальному поштовху. Запобігання падінню через зміни в рівні на сходах досягають завдяки ухилу, розміру проступу, висоти сходів тощо.

Запобігання падінню після спотикання чи зачеплення досягають установленням світильників та аварійних пристроїв для забезпечення необхідного освітлення.

Для запобігання падіння через раптові зниження рівня підлоги передбачають поручні, балюстради та парапети, які мають характеризуватись:
- висотою над підлогою;
- неможливістю подолання дітьми;
- розмірами отворів, які унеможливлюють застрявання або провалювання в них дітей;
- стійкістю до горизонтального поштовху.

Підрозділ даного ДБН “Запобігання удару і зіткнення”

Ризик прямих впливів (удару і зіткнення) стосується травмування людей, що перебувають всередині чи ззовні будівлі чи споруди, через випадкові чи невипадкові контакти (впливи, зіткнення) з будівлею (чи спорудою) або її частинами (елементами).

Запобігання цим ризикам стосується:
- забезпечення безпечних контактів між людиною та елементами або частинами будівлі чи споруди (двері, вікна тощо);
- унеможливлення контактів між людиною та частинами будівлі чи споруди в результаті нещасних випадків (наприклад, провалювання скрізь слабкий елемент) чи специфічних обставин (наприклад, відмова освітлення);
- забезпечення безпечних контактів людини з потенційно падаючими елементами, які є складовими частинами будівлі чи споруди;
- унеможливлення нещасних випадків у результаті руху (наїзду) транспортного засобу.

Характеристиками будівель і споруд чи їх елементів, які впливають на зниження рівня небезпеки та запобігають удару чи зіткненню, є:
- геометричні параметри (наприклад, висота приміщення);
- наявність гострих чи ріжучих крайок у стані експлуатації;
- характер поверхонь (твердість, шорсткість тощо);
- ступінь зчеплення потенційно падаючих елементів з елементами споруди, до яких вони закріплені;
- реакція на удар (міцність, здатність перешкоджати проникненню падаючих людей чи елементів, крихкі властивості, розмір уламків тощо);
- сили, що можуть бути прикладені до користувачів будівель (наприклад, від автоматичних дверей).

Рівень небезпеки прямих впливів залежить від наявності запобіжних пристроїв для обмеження чи попередження доступу до небезпечних елементів.

Вимоги, які є загальними для всіх будівельних виробів, пов'язані з виключенням ризику порізів від гострих крайок доступних виробів та зменшення ризиків контактів з потенційно небезпечними частинами виробів.

Нещасні випадки через рух транспортного засобу є результатом впливу на об'єкти людьми, що керують транспортними засобами. Запобігання нещасним випадкам залежить від стану поверхні покриття для руху транспортного засобу, механічного опору захисних огороджень та придатності іншого обладнання.

Дані норми беруть до уваги тільки питання, пов'язані з характеристиками будівель і споруд стосовно ризику нещасних випадків через рух транспортного засобу.

Транспортні засоби можуть:
- з'їхати до кювету через незахищені боки узбіччя дороги чи впасти з мосту;
- зіштовхнутися з дорожнім обладнанням, бар'єрами чи перешкодами поруч з дорогами; м - зіштовхнутися з транспортними засобами, що рухаються з іншого боку розподільної смуги;
- перекинутися або втратити стійкість з ризиком поранення людей.

Попередження ударів транспортних засобів забезпечують дорожнім обладнанням (пасивна безпека).

Підрозділ даного даного ДБН “Запобігання опіків”

Вимогами безпеки щодо запобігання опіку є температурні показники (поверхнева температура, температура рідин, інтенсивність випромінювання) і ступінь доступності небезпечних частин елементів будівель та споруд.

Пов'язані з ризиком опіків характеристики стосуються обладнання для обігрівання приміщень, зберігання та розподілення гарячої води та інших рідин. Беруться до уваги і частини освітлювального обладнання, механічного чи електричного устатковання, які в нормальному чи аварійному режимах могли б спричинити опіки користувачам.

Засобами для зменшення ризику опіку є обмеження можливості контакту з опалювальним устаткованням, підтримання безпечної температури елементів конструкцій та інженерних систем, а також температури відповідних рідин.

У деяких випадках умови експлуатації будівель, споруд та їх обладнання не дозволяють зменшити ризики опіків. У цих випадках запобігання опіків досягають шляхом інформування людей.

Для поверхневої температури встановлюють обмежений перелік температурних режимів відповідно до різних рівнів захисту.

Підрозділ даного даного ДБН “Запобігання ураження електричним струмом”

Вимогами безпеки щодо ураження електричним струмом є запобігання ризику електричного удару та електрошоку внаслідок удару блискавки у об'єкт або у людину та напруги систем електроживлення на частинах будівель та споруд, з якими можливий контакт людини.

На запобігання ризику удару блискавки може впливати розташування і висота обʼєкта стосовно оточення.

На запобігання ризику того, що напруга системи електроживлення досягає частини будівлі чи споруди, з яким може контактувати людина, впливає власне проєкт системи, рівень напруги та обставини експлуатації (наприклад, наявність вологи). Для систем електропостачання з більш високою напругою ризик виникає також і на деякій відстані від частин системи під напругою.

Для запобігання ризику електричного удару блискавки у будівлю чи споруду передбачають блискавкозахисну систему.

Запобігання ураженню електричного удару та електрошоку від напруги систем електроживлення із напругою, більшою ніж визначений рівень, досягають відсутністю контакту людини з системою або забезпеченням її перебування на певній відстані від частин системи.

Запобігання ризику електричного удару та електрошоку через наявність електричної напруги на частинах будівлі чи споруди досягають заходами щодо захисту від попадання під напругу її частин (включаючи систему електроживлення) за специфічних обставин (наприклад, під час дощу).

Запобігання ризику електричного удару та електрошоку від систем електроживлення сигнального обладнання для дорожнього руху та вуличних ліхтарів досягають заходами щодо відсутності контакту між людиною та частинами будівель і споруд, які є під напругою, або можуть потрапити під напругу (наприклад, через транспортні засоби).

Для мінімізації ризиків електричних ударів від світлофору, сигналів переходу, змінних табло для повідомлень, датчиків руху, контрольного обладнання, обладнання лінії електропередачі та джерел енергії для дорожнього обладнання передбачають узгоджені рівні ізоляції та автоматичні запобіжники, безпечні рівні напруги.

Підрозділ даного даного ДБН “ Запобігання ураження вибухом”

Ризик вибухів розглядають з двох точок зору. З одного боку, небезпечним фактором для людини можуть служити потенційно небезпечні об'єкти (лінії постачання палива, теплогенератори, устатковання під тиском тощо). З іншого боку, ризик вибуху може бути викликаний людиною через необережне поводження з вибухонебезпечними матеріалами.

Для запобігання вибуху під дією надмірного тиску чи температури передбачають засоби обслуговування, які обмежують чи зменшують тиск та температуру, або переривають, виключають чи автоматично зупиняють відповідні засоби обслуговування чи лінії постачання.

Якщо лінії постачання мають ризик вибуху, засоби обслуговування розміщують та обладнують так, щоб захистити навколишнє середовище. Власні засоби обслуговування мають відповідати вимогам щодо мінімізації ризику для людини настільки, наскільки це можливо.

У разі неможливості запобігання розвитку небезпечної та вибухової атмосфери через витік газів, парів, туману чи горючого пилу через місцеві чи експлуатаційні умови передбачають заходи безпеки. Одним із заходів безпеки може бути використання матеріалів, які не сприяють накопиченню статичної електрики.

Другим аспектом експлуатаційної безпеки об'єктів будівництва є застосування будівельних конструкцій, інженерних систем, виробів та компонентів, які задовольняють вимоги вибухобезпеки.

Вимоги до окремих будівельних виробів (труби, баки, котли, контейнери, засоби керування, вимикачі тощо) стосовно їх вибухової безпеки встановлюють відповідно до вимог до будівель і споруд (тиск, температурний опір, щільність, опір зовнішнім впливам тощо).

У підрозділі даного даного ДБН “ Забезпечення доступності для маломобільних груп населення” зазначається, що для забезпечення доступності обʼєктів для маломобільних груп населення передбачаються:
- безпечні підходи і підʼїзди до будівель і споруд;
- зручність у користуванні для мешканців, виробничого персоналу і відвідувачів;
- можливість користування без додаткової адаптації для маломобільних груп населення; - безпечне переміщення усередині будівель;
- відсутність порогів і перепадів висот у дверних прорізах;
- наявність зони обслуговування маломобільних відвідувачів у громадських будівлях, торгових закладах тощо.

У підрозділі даного даного ДБН “Запобігання ураження електричним струмом” зазначається, що для запобігання несанкціонованого доступу до обʼєкта передбачається:
- наявність елементів захисту (звичайних і кодових замків, домофонів, систем охоронної сигналізації, відеоспостереження тощо) у будівлях і на прилеглій території;
- захищене (антивандальне) виконання критичних вузлів будівлі (стін, заповнення віконних прорізів, вхідних дверей і, за необхідності, дверей, що ведуть у підвал, на горище та інші приміщення);
- вибухозахисні конструкції на відповідальних ділянках будівлі;
- забезпечення безперешкодної евакуації через елементи захисту будівлі у разі пожежі;
- захист від проникнення комах, гризунів, птахів у конструктивних рішеннях порожнин будівлі, елементів вентиляції, герметизації проходів трубопроводів тощо.

Розділ даного ДБН “ПЕРЕВІРКА ДОТРИМАННЯ ОСНОВНОЇ ВИМОГИ”

Недопущення критичних станів безпеки і доступності при експлуатації забезпечується на всіх етапах життєвого циклу обʼєктів.

Забезпечення виконання основної вимоги здійснюється завдяки виконанню комплексу заходів, зокрема:
- врахування у проєкті вимог безпеки і доступності при експлуатації до будівель і споруд у цілому та їх окремих частин;
- застосування при будівництві будівельних конструкцій та інженерних систем, які мають характеристики, що відповідають критеріям основної вимоги безпеки і доступності при експлуатації;
- забезпечення умов нормальної експлуатації, своєчасне проведення заходів щодо технічного обслуговування.

Також ДБН передбачено ДОДАТОК А “ПЕРЕЛІК ХАРАКТЕРИСТИК БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ВИРОБІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ОСНОВНУ ВИМОГУ”.

З текстом документа можна ознайомитись за посиланням: www.minregion.gov.ua

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com