Новини

Як повідомлялось раніше, 14 жовтня 2022 року Кабінет Міністрів України Постановою № 1160 затвердив Порядок розроблення, здійснення експертизи та застосування проєктів повторного використання у будівництві, що дозволить значно скоротити строки проєктування та зменшити вартість будівництва (далі - Порядок)
20 жовтня 2022 року, 14:00

Відтак, Порядок визначає процедуру розроблення проєктів повторного використання у будівництві, у тому числі проєктних рішень для повторного використання у будівництві, здійснення їх експертизи та застосування у будівництві.

Термінологію викладено у наступному вигляді:
- замовник проєкту повторного використання у будівництві (далі — замовник) — юридична чи фізична особа, яка визначає вимоги до проєкту повторного використання, здійснює підготовку завдання на його розроблення, замовляє та у разі потреби фінансує його розроблення, забезпечує проведення експертизи та затверджує такий проєкт;
- експертиза проєкту повторного використання у будівництві (далі — експертиза) — проведення перевірки проєктних рішень з метою виявлення відхилень від вимог з питань міцності, надійності та довговічності об’єктів будівництва, у тому числі безперешкодного доступу для маломобільних груп населення, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, пожежної безпеки, техногенної безпеки, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, а також кошторисної частини такого проєкту;
- проєктне рішення для повторного використання у будівництві (далі — проєктне рішення) — проєктна документація на будівництво, що затверджена відповідно до Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674), яка використовується повторно під час проєктування інших об’єктів і у визначених законодавством випадках містить позитивний експертний звіт;
- проєкт повторного використання у будівництві (далі — проєкт повторного використання) — документація, яка включає архітектурно-планувальні, конструктивні, технічні та технологічні рішення для умов будівництва, визначених завданням на проєктування, призначена для багаторазового застосування під час розроблення проєктної документації на будівництво об’єктів або їх відокремлених частин, включає експертну оцінку з позитивним висновком та затверджується відповідним замовником. проєктна документація на будівництво, розроблена із застосуванням проєктів повторного використання, затверджується замовником на підставі позитивного звіту за результатами експертизи, яка проводиться у випадках, передбачених Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”;
- проєктні рішення прив’язки — проєктні рішення за окремими розділами проєкту повторного використання, які підлягають уточненню під час розроблення відповідної проєктної документації залежно від конкретних умов будівництва та характеристик земельної ділянки, на якій розміщуватиметься об’єкт будівництва, з урахуванням містобудівних умов, обмежень та технічних умов.

Замовниками проєкту повторного використання можуть бути органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, юридичні особи всіх форм власності, фізичні особи.

Порядок розроблення проєкту повторного використання аналогічний Порядку розроблення проєктної документації на будівництво об’єктів, що затверджений наказом Мінрегіону від 16 травня 2011 р. № 45. Завданням щодо розроблення проєкту повторного використання визначаються геологічні, геофізичні, кліматичні (снігові, вітрові навантаження та впливи, температурні режими тощо) умови, які зазначаються у пояснювальній записці до нього.

Кошторисна частина проєкту повторного використання розробляється відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Мінрегіону від 1 листопада 2021 р. № 281.

Проєкт повторного використання розробляється відповідно до нормативних актів технічного характеру, що встановлюють обов’язкові вимоги до об’єкта нормування у будівництві, та кошторисних норм, чинних на дату передачі його замовникові.

Завершальним етапом розроблення проєкту повторного використання є проведення експертизи, результатом якої є експертна оцінка, що містить позитивний або негативний висновок.

Експертна оцінка є електронним документом, що складається у довільній формі з використанням Реєстру будівельної діяльності та з урахуванням вимог Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Експертна організація, яка залучається замовником проєкту повторного використання або уповноваженою ним особою для проведення експертизи такого проєкту, визначається відповідно до Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проєктів будівництва, затверджених наказом Мінрегіону від 15 серпня 2017 р. № 204.

Проведення експертизи здійснюється за договорами, укладеними між замовником проєкту повторного використання або уповноваженою ним особою та експертною організацією згідно із законодавством.

Експертна оцінка за результатами проведення експертизи повинна містити відомості про відповідність чи невідповідність такого проєкту нормативним вимогам за окремими напрямами, зокрема з питань міцності, надійності та довговічності об’єктів будівництва, у тому числі для безперешкодного доступу маломобільних груп населення, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, пожежної безпеки, техногенної безпеки, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, а також про кошторисну частину проєкту повторного використання.

Якщо в результаті проведення експертизи встановлено, що проєкт повторного використання не відповідає нормативним вимогам, експертною організацією надається експертна оцінка з негативним висновком. Такий проєкт повторного використання не може бути використаний для подальшого проєктування та підлягає доопрацюванню в частині приведення його у відповідність з вимогами, про порушення яких зазначено в експертній оцінці.

Експертна оцінка проєкту повторного використання, що містять позитивний висновок, є підставою для його затвердження замовником.

Після проведення експертизи проєкт повторного використання підлягає затвердженню замовником. проєкт повторного використання не потребує погодження державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами та юридичними особами, утвореними такими органами.

У разі розроблення проєктної документації із застосуванням будівельного інформаційного моделювання у пояснювальній записці до проєкту будівництва зазначаються особливості оформлення такої проєктної документації.

З письмового дозволу особи, якій належать авторські майнові права на проєктну документацію об’єкта будівництва, що була розроблена не пізніше ніж за чотири роки з дати прийняття цього Порядку, така проєктна документація (її частина) може бути використана як проєктне рішення за наявності позитивного експертного звіту. Під час розроблення проєкту будівництва об’єктів із використанням проєктного рішення повинні бути враховані такі вимоги безпеки, як забезпечення механічного опору та стійкості (міцності), електро-, вибухо-, пожежобезпечності, екологічної безпеки, енергоефективності об’єкта, вимоги нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для маломобільних груп населення, а також положення кошторисних норм.

Проєктна документація на будівництво об’єктів з використанням проєкту повторного використання або проєктного рішення розробляється згідно з Порядком розроблення проєктної документації на будівництво об’єктів, затвердженим наказом Мінрегіону від 16 травня 2011 р. № 45. У завданні щодо проєктування такого об’єкта зазначається необхідність використання конкретного проєкту повторного використання або проєктного рішення.На титульному аркуші зазначається, що проєкт розроблений з використанням проєкту повторного використання або проєктного рішення.

Проєктна документація на об’єкт будівництва, яка розроблена з використанням проєкту повторного використання або проєктного рішення, складається з проєкту повторного використання або проєктного рішення та проєктних рішень прив’язки, які можуть бути наведені в окремих розділах. Проєктні рішення прив’язки розробляються окремо для кожного об’єкта будівництва.

Під час розроблення проєктної документації на будівництво об’єктів може бути змінено окремі розділи проєкту повторного використання.

Проєктна документація на будівництво об’єктів, розроблена з використанням проєкту повторного використання або проєктного рішення, підлягає експертизі.

З текстом документа можна ознайомитсь за посиланням: www.kmu.gov.ua/npas

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com