Новини

ПРЕЗИДЕНТ ВЕТУВАВ ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ»
3 листопада 2016, 18:24

У середу, другого листопада, Президент України Петро Порошенко скористався своїм правом вето щодо Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (№2009а-д від 22.02.2016).

Законом, що надійшов на підпис Голові держави, пропонується запровадити оцінку впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Звісно, українське законодавство має бути приведене у відповідність до міжнародних зобов'язань України, особливо це стосується аспектів регулювання здійснення оцінки впливу господарської діяльності на довкілля, однак, у своїх пропозиціях і оцінці Закону Президентом були наведені вкрай важливі і слушні зауваження.

Зокрема, Президент України наголосив, що Законом не враховуються особливості провадження окремих видів господарської діяльності, спрямованих на забезпечення потреб національної безпеки та оборони, діяльності у зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також потреби у невідкладній реалізації масштабних та важливих для відновлення економічного потенціалу держави та її окремих регіонів інфраструктурних проектів, у тому числі у сфері будівництва.

Також, прийнятий четвертого жовтня поточного року Верховною Радою Закон України не враховує те, що такі види діяльності, як реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт об'єктів будівництва, розширення, перепрофілювання, можуть не передбачати зміни проектних характеристик об'єктів або істотних умов провадження планованої діяльності, які зумовлюють збільшення впливу діяльності на довкілля. Тому встановлення вимоги щодо проведення оцінки впливу на довкілля без урахування зазначених факторів створить додаткові перешкоди для провадження підприємницької діяльності, призведе до невиправданих матеріальних та інших витрат суб'єктів господарювання.

Окремі положення Закону не забезпечені достатньо чіткими та зрозумілими механізмами їх реалізації, що не відповідає принципу юридичної визначеності як складової конституційного принципу верховенства права. Зокрема, Закон пов'язує видачу рішення на провадження окремих видів господарської діяльності із необхідністю отримання позитивної еколого-експертної оцінки, однак механізму здійснення такої оцінки не визначає.

Тож, як результат, низка недопрацьованих і неврегульованих норм Закону призведе до створення штучних перепон для реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність, а також матиме негативні наслідки для розвитку економіки держави.

Президент Петро Порошенко закликав допрацювати Закон з метою вироблення збалансованої, ефективної та довершеної процедури оцінки впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

image_new_gallery_mini 

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 04053, м. Київ, Бехтеревський пров., 4
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 51
e-mail: pr@kbu.org.ua