Новини

ПОЛОЖЕННЯ ЧИННИХ ДБН, ВІДХИЛЕННЯ ВІД ЯКИХ СИСТЕМАТИЧНО ПОГОДЖУЮТЬСЯ, БУДУТЬ ПЕРЕГЛЯНУТІ
20 березня 2017

Мінрегіон працює над виконанням пункту 68 Заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, які затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 року № 803-р.

В одному із цих заходів Уряд закріпив за Міністерством завдання з перегляду державних будівельних норм з метою виключення положень, що є предметом регулювання нормативно-правових актів, та положень, які зумовлюють корупційні ризики.

Особлива увага при перегляді державних будівельних норм також зосереджується на тих їх положеннях, щодо яких найчастіше здійснюється погодження відхилень.

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 грудня 2016 року № 317 затверджено склад робочої групи з приведення будівельних норм у відповідність із міжнародно визнаними принципами нормування.

16 березня на засіданні робочої групи розробники відповідних ДБН презентували, які зміни передбачені при оновлення чинних державних будівельних норм, що встановлюють вимоги до будівництва підприємств торгівлі (ДБН В.2.2-23-2009), улаштуванні вулиць та доріг населених пунктів (ДБН В.2.3-5-2001), а також захисних споруд цивільної оборони (ДБН В 2.2.5-97).

Так, зокрема при зміні державних будівельних норм, які регулюють вимоги до проектування та будівництва вулиць і доріг населених пунктів, враховано необхідність вирішення питань улаштування безпечного та зручного руху велосипедного транспорту, запропоновано новели проектування систем водовідведення із доріг, зміни щодо радіусу заокруглень з’їздів. При напрацюваннях цих нових будівельних правил ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна» та Мінрегіон активно співпрацювали, як з Національною поліцією України, так і з громадським середовищем.

Загалом, до списку ДБН, що будуть переглядатися в першочерговому порядку, включено 27 діючих державних будівельних норм.

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 04053, м. Київ, Бехтеревський пров., 4
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 51
e-mail: pr@kbu.org.ua